C.TY TNHH SX - TM NAM THĂNG LONG

NAM THANG LONG TRADE PRODUCTION CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 114 Phu Tho Hoa St., Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38611047 – 39786463

Email : namthanglongco@yahoo.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-CAO SU, NHỰA