CTY TNHH SX - TM NHƯ Ý

NHU Y PRODUCTION - TRADING CO., LTD

Cập nhật: 18/03/2020

Địa chỉ : 34 Đường TX48, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp.HCM

Điện thoại : (84-8) 3712 4852

Email : info@giaynhamnhuy.com

Website : www.giaynhamnhuy.com

Giới thiệu

- Băng keo - Keo 502 - Bùi nhùi

Ngành nghề kinh doanh

- CƠ KHÍ, MÁY, CHẾ TẠO MÁY