C.TY TNHH SX TM NHỰA VĨNH HÒA

VINH HOA PLASTIC PRODUCTION & TRADING CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 558C Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : (84-8) 39635364

Email : trinh.nhuavinhhoa@gmail.com

Website : www.nhuavinhhoa.com.vn

Giới thiệu

Gia công nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA