CTY TNHH SX TM PHÚC HẢO

PHUC HAO CO., LTD

Cập nhật: 13/03/2020

Địa chỉ : 1/147 Quater 5, Nguyen Van Qua St., Dong Hung Thuan Ward, Dist. 12, HCM City

Điện thoại : (08) 37194615 - 37190077

Email : phuchaonoodles@gmail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN