CTY TNHH SX TM QC DÙ MINH THÀNH

MINH THANH CO.,LTD (MITHANCO)

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : 108 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 3875 1754 - 3751 5080

Email : mithanco.vn@gmail.com

Website : www.mithanco.com

Giới thiệu