C.TY TNHH SX - TM SUỐI TRẺ

SUOI TRE PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : B18 Tan Tru Quarters, Phan Huy Ich St., Ward 15, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38155841 – 0903822915

Email : suoitreco@gmail.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO