C.ty TNHH SX TM Tân Hiệp Thành Lợi

Tan Hiep - Thanh Loi Trading Production Co., Ltd

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 213 Quarter 8, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 62668847 - 0988224526

Email : Đang cập nhật

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN