C.TY TNHH SX TM THẮNG PHÚ

THANG PHU MANUFACTURE TRADING CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 9A Vo Van Bich St., Group 2, Hamlet 8, Binh My Village, Cu Chi Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37978278 - 0933252516

Email : Đang cập nhật

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA