C.TY TNHH SX TM THÀNH OAI

THANH OAI PRODUCING & TRADING CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 928 Tan Ky Tan Quy St., Binh Hung Hoa Ward., Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 22175441

Email : ctythanhoai@yahoo.com

Website : www.congtythanhoai.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-CAO SU, NHỰA