C.TY TNHH SX & TM TRẦN TRÍ DŨNG

TRAN TRI DUNG TRADE PRODUCTION CO., LTD

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 283 Road 3, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37521029

Email : trantridung2006@vnn.vn

Website : www.trantridung.com.vn

Giới thiệu

Khuôn cao su Khuôn dập Khuôn ép nhựa Máy cơ khí Sản phẩm nhựa cao su

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA