C.TY TNHH SX - TM VIỆT THUẬN THẮNG

VIET THUAN THANG PRODUCTION & TRADING CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 1/A3 Quarter 2, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCM City

Điện thoại : (84-8) 62532499

Email : vttinlua@gmail.com

Website : www.vietthuanthang.com

Giới thiệu

Chuyên in trên quần áo trượt tuyết, quần áo thể thao, áo gió, áo thun và thời trang cao cấp xuất khẩu.

Ngành nghề kinh doanh

- BAO BÌ, IN ẤN
- Nhà sản xuất và kinh doanh bao bì
- Máy Móc và Thiết Bị Bao Bì