CTY TNHH SX TM XNK MINH OANH

MINH OANH CO., LTD

Cập nhật: 11/04/2020

Địa chỉ : 10 Võ Hoành, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại : (84-8) 3765 9849

Email : minhoanhtrade@gmail.com

Website : http://www.tuixachmioa.znn.vn

Giới thiệu