C.TY TNHH SX - XNK MÁY LỌC NƯỚC ĐÀI VIỆT

DAI VIET WATER DISPENSER CO., LTD

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 227 Nguyen Thi Dinh St., Quarter 2, Binh Trung Tay Ward, Dist. 2, HCM city

Điện thoại : (84-8) 38902077 - 22087777 - 22002447 – 22002887

Email : daivietprotech@gmail.com

Website : www.daivietprotech.com.vn

Giới thiệu