C.ty TNHH Thương mại và Công nghệ OPEP

OPEP Trading & Technology Co., Ltd

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 10 Tan Lac Alley, Dai La St., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 22196916

Email : opepvn@yahoo.com.vn

Website : www.opepvn.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA