C.TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHAN TRẦN

PHAN TRAN CONSTRUCTION TRADING CO., LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 295 Vuon Lai St., Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 54342661

Email : vesbophantran@gmai.com

Website : www.phantran.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA