CTY TNHH TM ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG DL QUỐC TẾ KIM Á CHÂU GOLDEN ASIA

GOLDEN ASIA TRAVEL.

Cập nhật: 27/03/2020

Địa chỉ : 771 Đoàn Văn Bơ, P. 18, Q. 4, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 62719208

Email : pxntravel@yahoo.com

Website : www.goldenasiatravel.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DU LỊCH LỮ HÀNH