C.TY TNHH TM – DV CÔNG NGHỆ CỘNG ĐỒNG

CONG DONG TECHNOLOGY TRADING SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 294/2 Bui Dinh Tuy Str., Ward 12, Binh Thanh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 35140969 (6 line)

Email : sales@megatelecom.com.vn

Website : www.megatelecom.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN