C.TY TNHH TM – DV ĐỊA ỐC LỘC THỊNH

LOC THINH REAL ESTATE TRADING SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : Tien Che 20, Phu Lam A Residential, Kinh Duong Vuong St., Ward 12, Dist.6, HCM City

Điện thoại : (84-8) 22003838

Email : locthinh@locthinh.info.vn

Website : www.locthinh.info.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN