C.TY TNHH TM & DV HỒNG THỊNH

HONG THINH TRADE & SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 77 Nguyen Kim St., Ward 7, Dist. 10, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38554943 – 38533122

Email : Đang cập nhật

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN