C.TY TNHH TM DV KỸ THUẬT PHÚC SANG MINH

PHUC SANG MINH TRADING ENGINEERING SERVICES CO., LTD

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 716 Road 3, Zone B, Quarter 5, An Phu Ward, Dist. 2, HCM City

Điện thoại : (84-8) 62778184

Email : info@jpsgas.com.vn, info@gasequipmentvn.com

Website : www.jpsgas.com.vn

Giới thiệu

Lắp đặt hệ thống gas, lắp đặt khí hóa lỏng, lap dat he thong gas, lap dat khi hoa long.

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN