C.TY TNHH TM - DV - TH – VT TRƯỜNG TIẾN

TRUONG TIEN CO.,LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 5A/2 Tran Phu St., Ward 4, Dist.5, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38337327 – 38337328

Email : welcome@vivotek.vn

Website : https://www.vivotek.vn/

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN