C.TY TNHH TM DV THẾ ĐẠT

THE DAT TRADING & SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 56/913 Road 2, Quarter 8, Truong Tho Ward, Thu Duc Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 35098350

Email : thedatcompany@yahoo.com

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN