C.TY TNHH TM DV XNK HPT VIỆT NAM

HPT IMEXCO.LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 202/54 Pham Van Hai St., Ward 5, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 35050132

Email : director@hptvn.com

Website : www.hptvn.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN