C.TY TNHH TRIỆU PHƯƠNG

TRIEU PHUONG CO., LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 7/8 Hoang Gia Industrial Zone, My Hanh Nam Commune, Duc Hoa Dist., Long An Provice

Điện thoại : (84-72) 3751098

Email : hoanggiatrieuphuong@yahoo.com.vn

Website : www.trieuphuonghtc.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA