C.TY TNHH VĨNH TÍN

VINH TIN CO., LTD

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 213 Hoang Van Thu St., Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 39972919 - 39972827 - 39972191

Email : info@adel.com.vn

Website : www.adel.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN