DNTN SÁNG NGHIỆP

SANG NGHIEP PTE.

Cập nhật: 03/03/2020

Địa chỉ : 431 Nguyen Duy St., Ward 10, Dist. 8, HCM City

Điện thoại : (84-8) 62750730 – 22293744 - 37682402 - 37682743

Email : sanghiepplastic@gmail.com , xmai8x@gmail.com

Website : http://www.sangnghiepplastic.znn.vn/

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BAO BÌ, IN ẤN