HỘ KINH DOANH THÁI BÌNH

THAI BINH HOUSEHOLD INCOME

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 43/14/17 Cong Hoa St.,Ward 4 , Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38116383

Email : thaibinhgasket@gmail.com

Website : www.thaibinhplastic.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA