Hợp Tác Xã Mành Trúc Mây Tre Lá Xuất Khẩu Bình Minh

Binh Minh Coop.

Cập nhật: 31/03/2020

Địa chỉ : 553/75A Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 38479672, 38479389

Email : htxbinhminh@hcm.fpt.vn

Website : http://binhminhbamboo.com

Giới thiệu