HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HỮU NGHỊ

HUU NGHI COOP.

Cập nhật: 27/03/2020

Địa chỉ : 543 Provincial Road 10, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38775530

Email : Đang cập nhật

Website : www.huunghicoop.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DU LỊCH LỮ HÀNH