IN SỔ SÁCH GIÁ RẺ

CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI TRẦN CHÂU PHÚC

Cập nhật: 13/03/2020

Địa chỉ : 262/8A Luy Ban Bich St., Hoa Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 39760576

Email : tranchauphuc2000@gmail.com

Website : www.intranchauphuc.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN