NƯỚC MẮM NHỈ CÁ CƠM NHA TRANG CHÂU SƠN

Cập nhật: 02/04/2020

Địa chỉ : 48 Tân Hải – Vĩnh Trường – T.P Nha Trang , Khánh Hòa

Điện thoại : (0258)3.881.908 - 3.886.983 - 0914.047.385

Email : sales@mamchauson.com.vn - hoaison@mamchauson.com.vn - hoaisonmam@gmail.com

Website : mamchauson.com.vn

Giới thiệu