Sàn giao dịch Bất động sản Khải Hoàn Land

Khai Hoan Group

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : Tòa nhà Khải Hoàn số 19-21 Nguyễn Thị Thập ND, Phường Tân Hưng, Quận 7, HCMC

Điện thoại : 08.54 11 00 88

Email : support@khaihoanland.vn

Website : http://khaihoanland.vn/

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN