Sàn Giao Dịch BĐS Hưng Thịnh

Hung Thinh corp.

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 47A Tú Xương, P.7, Quận 3, TPHCM

Điện thoại : (08) 3932 1171 - 3932 1172

Website : www.hungthinhland.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN