THỰC PHẨM SẠCH GIA ĐÌNH

CHUYÊN CHĂN NUÔI GIA SÚC CÔNG NGHỆ XANH SẠCH

Cập nhật: 02/04/2020

Địa chỉ : Thôn Khuôn Tâm, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Điện thoại : 0975.14.05.80 / 0974.07.04.03 / 0989.23.11.66

Email : anhnhu1166@gmail.com

Website : http://doanhnghiepthuongmai.com/doanh-nghiep/thuc-pham-sach-gia-dinh-3138

Giới thiệu