TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN NĂNG LƯỢNG ĐỊA SINH HỌC KIẾN TRÚC

GEOBIONERGARCH

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 108 Do Tan Phong St., Ward 9, Phu Nhuan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38453674

Email : kientrucdiasinhhoc@yahoo.com

Website : www.kientruc-diasinhhoc.com

Giới thiệu