TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG REC

CHUYÊN XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 88 ĐỒNG NAI, PHƯỜNG 15, QUẬN 10, TPHCM

Điện thoại : 028 3977 8141 HOTLINE: 0902.410.866

Email : moitruongrec@gmail.com

Website : reccenter.com.vn

Giới thiệu

Giới thiệu chung

 

 

 

 

Trung Tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC) được thành lập vào ngày 21/05/2012 theo Giấy phép hoạt động số 276/ĐK – KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM cấp. Trung tâm REC là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và chịu sự quản lý của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Trung Tâm Nghiên Cứu Và Tư Vấn Môi Trường - REC hoạt động theo các chức năng và lĩnh vực chủ yếu sau:
❀ Dịch vụ tư vấn môi trường:
- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
- Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
- Lập báo cáo đánh giá tác động mội trường (ĐTM).
- Lập đề án bảo vệ môi trường (Chi tiết và đơn giản).
- Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường.
- Lập hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.
- Tư vấn và xây dựng hệ thống xử lý nước sinh hoạt, gia đình và công nghiệp.
❀ Dịch vụ quan trắc môi trường: Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải,..), môi trường không khí, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn.
➥ Chúng tôi bảo đảm Quí khách sẽ thực sự hài lòng về những dịch vụ cũng như sản phẩm do chúng tôi cung cấp.
"Uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý!" là phương châm hoạt động của chúng tôi.

 

Ngành nghề kinh doanh