TRƯỜNG TIN HỌC - NGOẠI NGỮ THẾ GIỚI TIN HỌC

INFOWORLD SCHOOL

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : No.6, Phan Dinh Giot St., Ward 2, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (08) 38451108 - 38422101

Email : infoworld@infoworldschool.com

Website : www.infoworldschool.com

Giới thiệu

Đào tạo tin học. Đào tạo anh văn

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO