VPĐD CÔNG TY MACROLITE CORPORATION

MACROLITE CORPORATION HCMC REPRESENTATIVE OFFICE

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 9/F Suite 9B, Green Star Building - 70 Pham Ngoc Thach St., Ward 6, Dist.3, HCMC, VN

Điện thoại : (84-8) 62908724 - 62908725

Email : hien.macrolite@gmail.com

Website : www.macroliteasia.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN